Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JSN ROUWDKAfiTEN. 5

om voor haar en de haare het nodige dekzel en het onontbeerlijk voedfel te bekomen, — ziet zij nog daarenboven haaren druk vermeerderd , haare fchouders bezwaard met den last van eene voor haar zeer kostbaare ter aardebeftelling, die het zweet van veele dagen arbeidens van het gevallen hoofd zon moeten kosten, — en met dien van het aanfchafFen van kostbaar rouwgewaad, dien de gewoonte te zwaarder heeft gemaakt, naar de grootte van het verlies, en die dus het gewigtigfte drukt, als hij het minfte gedra* gen kan worden.

De liefdragende Echtgenoot, de eerlijke en nijvere Huisvader ziet zig pas ontroofd van de fpaarzaame bezorgder der geleende goederen dezes levens ; ——• hij ziet zich pas van haar gefcheiden, die, door prijslijk huisbeleid, zijne winften op woeker wist te ftellen, en, door den besten overleg, de noodzakelijke behoeften minstkostbaar wist te

vervullen, • pas is deeze gewigtige fleur*

van het huis gevallen, of het ingevoerd geA 3 bruik

Sluiten