Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£N ROUWDRAGTEN. 1$

Zou er in dezen niet het meestbezwaarendc algemeen kunnen afgefchaft worden, behoudens de goede orde in de Maatïchappij, en zonder eenige grieve het gevoelige hart van den mensch aan te doen?

Met de beantwoording hier van zouden we het laatfte gedeelte van dit onderwerp afhandelen , en hier in zullen ons, zo ik vertrouwe , nog meer gronden voor het nutlooze van die drukkende bezwaaren voorkomen.

Stellen wij ons eens eene begraafnis en rouwdragt voor, die aan het oogmerk waartoe ze ingefteld zijn, beantwoorden, waarin alle mooglijke bezuinigingen zijn in acht genomen, en die niet geheel van de heerfchende gewoonten afwijken.

Het oogmerk der ter aardebeftelling van het lijk kan, bij befchaafde vol:-; en, bij Christenen, die Hechts de onfterflijkheid der ziel geloven, niet anders zijn, dan de goede bezorging van het louter ftoflijk overfchot, ter jplaatfe waar het zelve, door zijne natuurlijke

ver-

Sluiten