Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN ROUWDRAGTEN.

fierfels, maar ineen enkel zwart kleed, of ift een ander, zo zij zulk een niet bezitten. Van de begraafplaats gaat elk der dragers tot zijnent, en niemand hunner bezwaard of verontrust het fterfhuis door eenen herhaalden optocht, door het' ontvangen van fchandlijke giften, of door brasferijen, die alle aandenken van den rouw dikwerf onder den xvijn

doen fmooren. De familie kon, zo zij

bij de. begraving' tegenwoordig was, flechts den kortften weg naar huis nemen.

Het rouwdragen gefchied even eenvoudig, en beandwoord even zeer aan de voórgefchre-

ven verpligtingen. De bedoeling van de

rouwdragt is niet anders dan de uitwendige vertoning van leedwezen over het geleden

verlies. De Bloedverwanten, — van den

allernaasten tot den verften,' dragen derhalven flechts zichtbaare rouwtekenen, zonder hunne klederen te verwisfelen of uit te monfteren; welke tekenen groot zijn, naarmate van nabijheid in betrekking, en die dienvolgens naar evenredigheid lange gedragen worB den,

Sluiten