Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPDR AGT

a A n m y n e

ZEER GELIEFDE BROEDERS en ZUSTERS;

Waarde Broeders en Zusters?

aar wy zulke booze, donkere/duistere en veruitzien de dagen beleven. — Daarjde Duivel met alzyne helfche macht, ons, die de Banier van het kruis van Jezus dragen, aangrimt, en als eenen brullenden Leeuw omgaat, zoekende wien hy zoude mogen verflinden. Daar niemand weet, wat hec einde en de gevolgen van dien allergedugtften en bloe-

digften aller Oorlogen zyn zal daar

den Grooten Dag C*) des Almachtigen

Gods

(*) Dooi dezen Grooten Dag verflaan wy, den Dag van deaigetneene Nederlaagyan al g<ufr Fyafijfei. ,9

Sluiten