Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

14 Nieuw Jaars Geschenk

die uuren en dagen weder kr?nde te rug roepen, welke ik in herbergen en flegt gezelichap heb doorgebragt! ö Had ik nog één Jaar, één Maand of ten minfle één Week, de gezondheid en fterkte, om vreede met God te maaken.' Én zes: my, myne Vrienden, zo gy immer ziek waaid, zyn 'er niet zommigen onder u lieden die ook zoo dachten? Zyt gy dan niet met berouw aangedaan geweest, over uwen verkwisten tyd? Of hebt gy nooit beterfchap en bekeering belooft, als God u mogt hernellen? Waar is nu de naarkoming van deze uwe beloften? Ach! Indien 'er iemand onder u is die God vergat, en naliet te deen het geen hy plechtig beloofd hadde, en waar toe hy ten vollen overreed was, dat deze hunnen plicht, en de belangrykheid des tyds in overweging neem, op dat God hem niet in Hukken fcheure, wanneer 'er niemand zal zyn om hem te verloslèn. Helaas! myne Vrienden, wat zouden deze rampzaligen niet wel geven voor éénen dag, ja voor één enkel uur, die nu in de gevangenis der Helle zich bevinden ? Wat zouden zy niet wel geven, voor ééne aanbieding van een Zaligmaker, welken nu hunne verachting van het Euangelium, en de verwaar. loozing van hunnen tyd, en gelegenheid om Zalig te worden fvoor eeuwig] beklagen ? Daarom leert gy tog, de waarde des tyds meer en meer, hefteed

Sluiten