Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters. *9

Het eerfte gedeelte dezer leering leerd ons, hoe de tyd verloren raakt, en wat wy, om dezelve wel en regtmaatig te hefteden , moeten vermyden, en het is noodig dit voor af te overwegen , eer wy tot het andere gedeelte overgaan; want wy kunnen alleen dan ons zelve er toe zetten, om onzen tyd wel aan te leggen ter betragtinge dezer plichten, in welkers volbrenging de uitkooping en befteding des tyds beftaat; wanneer wy bevatten wat deze dingen zyn, welke fehadelyk en gevaarlyk voor onze Ziel, zoo hier als hier namaals zyn,

jsju moeten wy over het algemeen zorg dragen, om onzen tyd uit de handen dezer twee groote Roovers weder te krygen, die dezelve ons ontftolen hebben, namelyk de zonde en de k delheid; want als wy zorgedragen, om de verfpillingvan onzen tyd, in zondigende gedachten, daadenengefprekken te vermyden, zoo flaan wy ook acht op zodaanige, zaaken, die, fchoon op zich zei v'niet geheel zondig zynde, nogthansflegt worden door by komende omftandigheden, zo wy 'er al te veel tyd mede verkwisten, of dezelven zodaanig behartigen, als of ze onze allergewigtigfte en voornaamfte bezigheid waren.

Dan, naardien de kwaade en in zich zelve zon. dige dingen, gelyk Godslastering en Liegen, on-

Sluiten