Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan myne Broeders en Zusters, gx

„ en doorzoek den voorby gegaanen dag, door „ alles, wat ik gedagt, gezegd en gedaan heb, „ naer te gaan, te wikken en te wegen. Ik „ verberg niets voor my zelve; ik ga niets voor„ by, noch zie niets door de vingeren: dan zeg „ ik tot my zelve; dit en dat hebt gy onbedagt„ zaam gedaan; dan vraag ik aan my zelf, Welk

kwaad heb ik uitgeroeid? Welke ondeugd ,, heb ik beftreden? Welke drift heb ik beteu„ geld? Welke lesfen heb ik geleerd? En welk „ goed heb ik gedaan? En ó! (zegt hy verder) „ welk een' verkwikkelyken flaap volgt 'er na

eene zodanige overziening van zich zelve, wan„ neer men verzekerd is van den ernst en onzy» „ digheid, in het onderzoek en de overziening, „ van zich zelf en zyne eigene wyze van doen."

En ten dez-en opzichte vinden wy eene uitmuntende beftiering, in de Gulden Verzen gelyk zy genoemd worden, van den Ouden Pythagoras. Welken dus beginnen pnSZ-nnv &c. waar van den zin hier op neder komt:

Voor, dat uwe oogen de zoete jluimerlng

plaats geven, Maakt voor alle dingen een fchets in utfdag •

boek van den voorby gejlreken dag: Sla alle uwe treden en daaden gade; zeg dan

D s Welk

Sluiten