Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1) R ï E

ZWAARE PLAAGEN

daar MEN zich spoedio en cemaklyk met

DRIÉ GREIN GEZOND MENSCHENVERSTAND üit de grond van genee*

zen zoude kunnen.

L

ï)e 'Zenuw-Ziektèn's:

Ongeïleldheid van Geest en van Llghaarrt, onbei itendigheïd van humeur , ontevredenheid , ligtge* raaktheid, gemelykheid .... dit en wat niet al meer ondervinden Zy daaglyks die met ZenuwKwaaien, al is H zelfs niet in een hoogen graad, te worstelen hebben-.

Hebt nu zonder oVerfhan zes Maanden lang c koude Bad gebruikt, een half honderd ponden Kina genuttigd i alle mooglyke Kramp-flillende middelen gegeeten, hebt, 'dezen morgen zelfs, tweemaal, driemaal meer Medicamenten geflikt als gisteren — een onvoorzien toeval gebeurd, eene droevige tyding word U aangekondigt «-- doch neen: zoo veel is'er, en vooral voor de Damès-, niet eens toe nodig: een Glas, een ïtük Porcelein valt, een ongewoon geluid laat zich hooren, men neemt de vryheid, ja al gevoeld gy 'er zelfs de billykheid van, U ergens in tegen te fpreeken , U iets te weigeren. — Nu is alles van zyn itel — de Ziel heeft zyne Aandoeningen aan 't reeds verzwakt Lighaam medegedeeld, en beevende , beA nauwdj

Sluiten