Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(o)

*n drie duimen op 't minfte hoog> van pas om te kunnen fluiten op of voor de Cieraads-band by de Mond van 't Stuk. Schaaf of draai voorts een Stok, die geheel in 't Stuk geftooken zynde twee of drie Voeten moet kunnen uitfteeken, volmaakt na 't Caliber van 't Stuk.

Door 't uitfteekende gedeelte van de Stok de juiste loop van de Ziel dus ontdekt en aangtweXeii zynde, zoo leg van agteren op de Broek een lange Lat of Lyn, doch wel evenwydig met de uitfteekende Stok, en fchaaf op de breedte van een halven duim 't bovenfte van bovengemeld Huk Hout zoo lang uit tot dat 't raake aan de Lyn of de onderkant van die Lat. Steek dan van de randen van 't eind , dat na de kant van de Monding is, een duinyif en flaat 'er, doch wël in 't midden, een kopérfpitsje, een kwartier duims of daar omtrent hoog, in. Om nu 't Vifier op 't Kanon te kunnen hegten, maakt men 't vast op een dunne yzere Beugel, die men wederom door middel van een fchroef doo'r de omgeboogene einden van de Beugel gaande, aan 't Stuk fluiten doet.

De oppervlakte van deze Vifier dus volmaakt evenwydig gemaakt zynde aan de juiste loop van de Ziel, zal men 'er zich van bedienen als van een Verre-kyker, en de Schoot zal onmisbaar treffen (de Kern-fchoot namenjyk, daar men ook maar alleen rekening op maaken kan) zoo hy, die 't Stuk gericht heeft , de volgende drie zaaken gezien heeft: 't Voorwerp namenlyk aan 't eind van 't Vifier, niets van 't witte van de grond of bodem, en de punt of fpits in zyn geheel, of wel, 't geen op 't zelfde uitkomt, de fpits, als of ze ftond op de kant die na 't Oog is. Het is op deze wyze dat ik 27 Schooten van de 30 in de Schyf heb zien doen door Lieden , die nooit met geen Kogel hadden zien fchieten. In de daad niets kan gewisfer zyn en gemaklyker tevens , vermits itder een zulks in eea kwartier uurs leeren kan Denk nu eens wat fchoone uitwerking, wat heérA S 1Vke

Sluiten