Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 18 )

als wy ben. De Natiën doen zich den Oorlog met aanT zy verlangen niet als Vrede en Broederfchap, * zvn de Koningen en hunne Legers die den Ooilosvoeren, en&de Legers, en de Koningen zelf, zoo ze deze zoo billyke en voor millioenen Menfchen zoo handtastelyk nuttige zaak niet bevorderen wilden, zullen by onze Buuren zoowel als by ons vernietigd worden. En wat betreft * geen Gy den Roem, den welvaart van den Slaat noemt. Ja. Gv hebt oneindig veel Roem behaald, alles gaat ,nndêr twvffel naarwensch, als Gy't geluk gehad Sf e^Veldllag, een Stad, een Provincie te winnen, maar onze traanen, onze wanhoop, t verS van 't geen wy het dierbaarfte in de VVaereld Chhen 't vernielen van onze Huizen en Goederen, ■A^'r 't deel dat wy van dien Roem bekomen, Se daar hoe uwe Vaderlyke zorgen onzen welvaart

^fÏittÈn, wyze, dappere Britten! aan U, aa?U is 't om dat heerlyk Voorbeeld aan Europa te eeeven. Uwe affcheiding van 't Vaste Land» We KInswoordise omftandigheden , uwe goede Ko■g f ZZ vredelievend Ministerie, alles nodigt er „mg, uw ^cdeiievei onfterflyke Roem met

U toe uit Ac£j*at V.dJ uwer Grootmoedigheid ontglippen. De^teV heid, Gy klaagt van ffSSE een nog flegtï onvolmaakt genot yan te

"Geen TroLes Seer, geen Vlooten meer, geen

S^*S2E&£V« Miniscers „eer te^x;-

m T.Mdftookfc.rdelirastta Voorbeelds, ds kWM suien, die 8*"> T'«S»S hebben'

Sluiten