Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 16 )

AFDEELING

ï. Differentiaal rekening.

1. Van de leer der reekfen.

2. Over de Limieten en den aart der Differentiaalen.

3. Het gebruik der diffeentianl rekening, om uir eene equatie van een kromme iyii de Tangens te vinden.

4. Van de Maximis en minimis of over de groot» ften en kleinften en het bepaalen der buigponten.

5. Van de omwinding der kromme lynen,' én d»aruit volgende befchouwing der kromte ftraalen. •

II. Integraal rekening.

i. Over den aart der Integraalen, en handelwys 'om dezelve te vinden.

a. Van de quadratuur of inhoudvinding der kromme lynen.

3, De Lcgarithmifche en Exponentiale grootheden.

4, De rectificatie of omwinding der kromme lynen»

5. Over de oppervlakte en inhoudvinding der lichaamen.

6. Handelwys, om de Differentiaal furftien, welker integraalen tranfcendenr grootheden zyn eenvoudiger te maaLen, en daar door deeze' integraalen zelve te vinden.

7. Over

Sluiten