Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 )

XI. Van de Kromlynifchc beweeging.

XII. Over de geworpene lichaamen in het luchtledige.

XIII. Over de bevveeging welke niet in het zelfde vlak gefchiedt.

XIV. Van de flingers (Pendules). 1. In het algemeen.

a. In het byzonder.

XV. Over de boifing der lichaamen.

XVL Van de meerdere onderfcheidene foorten van Machinen.

XVII. Óver de wryving der werktuigen (Machines) en hoe de grootte der wryving aan de verfcheidene deelen, als ook hoe de ftramheid der touwen te berekenen zy.

HYDROSTATICA en HYDRAULICA 0 f

WATERWEEG- bn WATERLOOPKÜNDE.

33nar ons vaderland met Zeeën en Rivieren omringd en doorfneeden is, het geweld dier wateren op verfchillende oorden van het zelve werkt; veele onheilen daar door wegens overftrooming en doorbraak veroorzaakt zyn, welke de heillooste gevolgen voor den Lande

Sluiten