Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 35 >

III. Over de Jaargetyden.

IV. Over de Beurt-wisfelingen van Dagen en Nacrw ten.

V. Over de verwarming van den Aardkloot dooi de Zon.

VI. Over de verdeeling van de oppervlakte de.« Aardkloots in verfchillende Lucnt-ftreekea.

VU. Over de Lengte der plaatfen.

VIII. Over den afftand der plaatfen op de opper." vlakte des Aardkloots.

IX. Over de Globe.

X. Van het vast Land, Eilanden, Schier-eilandenBergen, Zeeën, Meiren, Moerasfen, Bronnen! Rivieren,

XI. Over de veranderingen, welke de Aarkloot en voornaamlyk zyiie oppervlakte ondergaan heeft,

CHRONOLOGIE o v

TYD-RE KENING KUNDE,

D e beoefening deezer Weetenfchap is niet moeie« lyk. Zy is echter het oog, waardoor wy in de voorieeden tyden zien : dus voor iemand, welke zich op fcüftoriën toeleid, is haare kennis noodzaaklyk. VerC 2 vol.

Sluiten