Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 38 )

re-gels gekend hebben en zyne meenïng is dat de fchoon.

I nnftiphPMn geb°r ™ de fth»5 rbeid of vernuftigheid eenes Bouwmeesters Blondel oo.deel-

f°°-eene fchnone kuilft haare regel? hadt en S heten6 ln dlH»™»i?j* evenredigheid gefonden de ne n'^Ti rr"ai <Wde nvee evenredigheden, lekeurile^rfrh °"^nder]yke en de andere wil! 4w welke in iy me,rÓ!,pteg«£er»roken door 2?r/.

eenen rlJfV FTF*"?*" h ^cbüedure tot ImmoniS V001' (le rclh0<)»heid van een gebouw de fchooXlwPr0p0rt,e ttelde; ogende: dat het de icnoonfte gebouwen zyn, alwaar deeze evenredif4ieiri nauwkeurigst is waargenomen, en Zü het daar vóór

Szïfde'Sfk- h°Uden' d" a'Ie tie IndrnklS^B Snor 1 erk'-gen zyn' d,t "« gerie aan het gehoor aangenaam is, ook volltrektelyk aan het ge'icht SS" behaagen. Wy willen ons hier niet verdek over dërboe;dern' fr" ^ PB?' Welke verk!^'" daar n" fcde zinm%in m 1,06 V£rrc de werkingen deezer ™r .zln"1,SeIn Z?in- wyzen wy tot ^ Mem. de l'Acadenue Royale des Sciences de\ni. De kundi^fre fe vandf" «S** d3t d£ regels fdie tot f2

aüe de deelen, die tot het zelve behooren , kan waar-

£ ontdekken! ™ MM ov^e^mining d"'

r.eg£ien e" *]ltnenne"ing, waar door men een ge-

verrraaiig van buiten, maar ook tot die tredeelfen

welke binnen een gebouw hunne vereiïc^

en noodza.ïklykheid hebben, kunnen wy als een 2

fn'effen Tl" ?T?Undlgen? fltruviu* ™« «"een gezoch , °°k de °:/er^leevene oudheden op.

bZ Sl, Sedee,d; De ""^dachtenis van die ne Kunften in de grootfte waarde en hoogachting bly-

ven:

Sluiten