Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t *4 )

Jlgdgen van de Kunstwerken haarer Kweekelinr/en

p s^ad-1 saga

nieermaalen wierd hunne vver door Iil^n

A.?*? vTkEd»=- J»»e de t,?pSwvze»o 'dc ringen der Leerlingen in de Tet.Miin.nir it /

ftreelendfte a.n^TD^J^^Tiu^T11 ' -de daarin met ons ten^ül^ntiLZnV*?" ^ Inftituteuren G. * ^ -n > S ft^ d" iU!:fI'^ veele voedfterlingen vS

Jen opkweekte» en, binnen een kort Sfiek ot d,en hoogea trap van volkomenheid bra,ten5 I HuneV of 'verlie™ üflf * ^ ^ '"ovej"S

«» openlyken dank betuigen voorhet lo^TonS.

wys, aan deeze Academie gegeeveu. : ,

wigen wy Huu aandenken nier, door de hand des"

Kunftenaars, ,n duurzaam marmer wv houden

ons echter verzekerd, dat een meer beftendig EedënkÏÏSi. CWeIk, <ie dankb^^d in het Harf d n menfchenvriend voor HenJ. opricht, by <!en na ome!

nden°grvH ' 2"™* Zy°' w"nnee? «'« S85 tigdJft £erlte rCeds ZOüde h':bbe" ve™<>

„ ^ T }l0°PV0lle J««" die -n de Tekenkunst wordt onderwegen, het voorbeeld van uwen beroem-

den

Sluiten