Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 3ï )

OPENBAARE DANKZEGGINGEN

der bekroonde Leerlingen in de eerfte en tweede Klasfe der Tekenkunde, voor de Eerepryfen, aan dezelve, op den 26 Juny 1799, in de Academie van Teken- Bouw- en Zeevaartkun* de, plegiig uitgedeeld.

DANKZEGGING van J. C. Büsch,

MYN HEEREN DIRECTEURENl

Ontfangt de oprechtfte dankbaarheid mynes harten, voor de goede gunst die my in deezen word beweezen; ik zal trachten door een onvermoeide vlyt, my Ulieder achting waardig te maaken.

En aan U, myn waarde en dierbaare Leermeester! aan U ben ik verpligt, myne dankerkentenis te be-v tuigen ; wat myn mond niet kan zeggen, doet in deezen myn kloppend hart, voor de groote vordering, die ik door Uw goed onderwys heb gemaakt; en wenfche, my verder uwe goedgunflïge leflen temogen waardig zyn,

DANK*

Sluiten