Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 35 )

DANKZEGGING van S. P. van Idsinga.,

Gy! door welker Gunst^ Myn beminde Kunst

Vast zal bloeien. - - - $ En by wier beleid Geest en Kundigheid

Hoog zal groeien.

* * *

Gy! door wiens verfland Myn, ach! zwakke hand

Keurbaar werkte, En die 't Kunst-vermaak Steeds in ons, door fmaak,

Voedde en fterkte.

* * *

Tt Stond, in 't voorig jaar, Voor dit Kunst-altaar,

U te danken: 't Was toen niet voor my, 'k Wyd U zelf thans, bly,

Deeze klanken. — —-

£ En,

Sluiten