Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

34 BERICHT WEGENS HET

reeds uit de voeten gemaakt hadt. Zijn Compagnon blank en de vrouw van K. vondt men echter nog, en men voltrok aan hun het bevel van den Keurvorst. Ik liet staal alomme opzoeken, en eindlijk ontdekte de wacht hem nog in een Klooster. De Geestelijkheid verzette zich tegen het uitleveren van staal, en hij wierdt van de eene in de andere wijkplaats gebragt en veriloken. Het gerucht over deze zaak was groot, en het af- en aantrekken van Estafetten naar den Keurvorst menigvuldig. Eindlijk kregen de kloosters het ftrengfte bevel, en staal wierdt met geweld opgevat. Men bragt hem mij, gekluisterd, in de Munt, en ik liet hem wel bewaard opfluiten en goed behandelen. Hij lag mij echter nog aan het hart, en ik ging den volgenden morgen bij hem. Hij begon, toen hi) mij zag, bitter te weenen, en toonde berouw, dat hij zich had laten verleiden en zijn' weldoender zo fiegt beloond had.

Hg bad nu}, dat ik hem niet verlaten, va- aan zijne vrouw en kinderen denken wilde; hij wildé alles doen wat ik van hem vorderen zoude, en wat hij gezwoo-

ren

Sluiten