Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. 3?

in zijne gevangenis nog allerhande fprongen, op dat het voornemen flechts opge. houden mogte worden.

Hij wierdt intusfchen in het Arrest met zijnen Compagnon heerlijk behandeld, en nam het er goed van. Toen hij echter merkte en daadlijk gewaar wierdt dat het met zijn Proces ernst ftond te worden, ging hij in zich zeiven, en wilde zijnen hals redden. Hij liet mij roepen en wilde mij zijn geheim fchriftlijk ontdekken, het welk ik ten nutte van den Keurvorst moest aanwenden, zo ik hem genade verfchaffen konde. Hij had mij wel menigmaalen misleid; echter beloofde ik, hem nog te helpen, zo hij woord zoude houden. Hij verzekerde mij dit heilig, en ik ging met deze tijding naar den Keurvorst. Deze, die mij altijd bijzondere gunst betoonde, zou dit inwilligen, en staal genade bewezen. De Keurvorst was er zelfs blijde/ over, en zondt den Geheimraad miltz bij staal in de gevangenis, om ook door hein deswegens bericht te bekomen. Dit was misgetast; want deze miltz keerde staal. wederom, en bewoog hem, om niet door

c 3 m*

Sluiten