Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

38 BERICHT WEGENS HET

mij, maar door hem Geheimraad, het ge. heim mondeling en fchriftlijk aan den Keurvorst te laten overbrengen. De Keurvorst, die altijd wél dacht, liet zich ook dit gevallen, en de toebereidingen tot de proeven wierden dadelijk, en wel met Goud gemaakt. Miltz kwam aanltappen, om nu de proef te zien, en het geheim der kunst af te halen. De Ingrediënten wierden bij een gebragt, en in de .gevangenis door staal voor de oogen van miltz toebereid. Eindlijk moest de laatfte hand aan 't werk gellagen, en het Goud zelfs gemaakt worden. Staal valt in on¬

macht, en fchijnt te fterven. De Priester en Artz worden fpoedig gehaald, en staal krijgt geneesmiddelen en het laatfte olijfel. Miltz, van angst en fchrik overvallen, zoekt de deur, in de vrees dat de dood hem hier ook te lijf zou mogen vallen. Staal echter, die, naar het getuigenis van den Geneesmeester, flecht een gemaakt toeval gehad hadde, wordt weder levendig. — Hij liet mij terftond roepen, en zeide, dat God hem geftraft en bijna het leven ontnomen had, wijl hij andermaal . LUS ... e 3 te-

Sluiten