Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOUD EN ZILVER MAKEN. -319

tegen mij trouwloos had gehandelt, en zich wederom door den Geheimraad miltz had laten ompraaten.

Ik zette hem zijne ontrouw wel op het geweten, doch hij bad mij, hem nog eenmaal'te vergeven, en hem dus niet hulp. loos te laten zitten. Na veel ftrijd tusfchen mijn goeden wil en te leurgeftelde verwagtingen, waagde ik nog den laatften flap, en wilde staal redden. Het ging mij echter als altoos voorheen. In ftede» dat staal aan mij de opening dóen, en alles aanwijzen zoude, had de Geheimraad miltz er zich wederom tusfchen gedrongen, en allerleije wanorden veroorzaakt. Hij zelfs, daar hij van elk een uitgelachen wierd, wilde zich ih Perfbon wel niet meer blootftellen; doch hij had er zijnen neef den Muntmeester in gewikkeld, om met dezen een Arkanist te worden. De Muntmeester hield zich tegen mij, als of de Keurvorst hem noodzaakte, om ih zijne-' plaats het geheim van staal te vernemen, en het hem dan te doen weten. Ik raadde hem op zijne hoede te zijn, op dat ook: voor hem het berouw niet te laat mogté komen, en ik zeide hem wijders, dat dó C 4 oog»

Sluiten