Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S© AANMERKINGEN OVER HET

ren, den zin van den fchrij ver kunnen raden. Theophrastus noemt het fubjettum Tinttura eerstlijk de roode leeuw, daar na ook LUUj ik kan "echter zo min als anderen raden welk Subjett hij daarmede wil aanduiden; wat de UUi betreft, ik heb wel in petrus kerzenmachers verhandeling een water befchreven gevonden, dat hij Aqua Lilli heet; aldaar ftaat: „ Aqua Lilli cf ,4 Auripigmenti wordt dus gemaakt", enz. Of nu het Auripigment het Subjettum TineturtB zij of niet, late ik daar; ik bekommer mij deswegens weinig.

Ondertusfchen, daar hier van het Aripigment melding gemaakt wordt, vin de ik mij verplicht, voor dezulken, welke daarmede iets beproeven willen, te raaden, dat zij het te vooren op de volgende wijs zuiveren, en van deszelfs aardachtige deelen ontdoen:Men giet het in een glaaze.Retort, en men distilleert er met een behoorlijken graad van vuur alles uit, wat er uit gehaald kan worden; dan verkrijgt men aanvangiijk het zogenoemde Rubinum auripigmenti , het laatfte fublimeert zich echter als een zwartroode, glanzende, ondoorfchijgende klomp, en er blijft eene ligte asch-

graau.

Sluiten