Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58 AANMERKINGEN OVER HET

hij het volgende: Hier valt mij nog eene bijzonderheid in, welke de I'aron van schroeder in zijn ftukjcn over het Goudmaken, getijteld de Narren-Tinftuur, be. fchrijft, en een toebereidfel behelsd, dat hier op uitkoomt: Men ;lost, in een fcheidwater, zo veel Zilver op -als men wil; het opgeloste haald men zagtelijk tot op het drooge af; daarover wordt hierna een' goeden gedistilleerden Azijn gegoten en eenige maaien daarvan afgehaald; (verila alleszins verfclien gedistilleerdenlVipi-Azijn); dezelfde oplosüng wordt dan over een • Kwik-current gegoten, en deze coaguleerd dezelve in eene taamlijke hoeveelheid, en zo er iets te veel van het Kwik-current in gegoten wordt, groeit het ih veelerleije Hangen en boompjes; zo dat er eene zekere vastgeftelde maat in gevordert wordt; anders zou het een Amalgama worden; deze dus bereide Kwik wordt insgelijks hard; zulk eene verharding kan echter het Zilver op zich zei ven niet bewerken, en het fterk water ook niet. Dewijl al het Zilver, zo als gezegd is, in alle deszelfs deelen is opgelost, zo kan deszelfs kragt

de

Sluiten