Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

03 )

VAN DE GEZWINDE PYPJES*

Deeze zyn tweederley , ah natte ■ gevuLkn en droog ■ gevulden.

De natte-gevulden. Men neemt een Pennefchagt, Riet of opgerold Perkament, dog de befte zyn van Pennefchagten. " Na dat men de Pennefchagten op de lengtej zoo lang als dezelve vallen kunnen , onder en boven heeft: afgeknipt, en de zogenaamde ziel daar fchoon is uitgehaald :

Vuldt men dezelve met deeze Compoüte, beft; gekaarent fyn Kruid, of nog beeter, 't zogenaamde Krepé.

hetgeen men heel laat, doende op een Pond van 't zelve 4 lood befte geraffineerde Salpeter, die zoo fyn gewreeven en gezift als mogeiyk is, en 2 loot Ancimonie Cru.li," meede zeer fyn.

Van deeze voorgemelde Compofitie, maakC men een zoort van deeg; door middel van alderbefte Brandewyn , dog beeter Voorloop, daar men op een pintje 2 loot Arabifche Gom laac disfolveeren of fmelten.

Met deeze vuld men de meergemelde Pennefchaften, zoo hard en ftyf als men kan, door middel van een klein hout Stampertje; gevuld, zynde, fteekt men dezelve in de lengte door, met eene ftaale Priempje,'c welk de dikte heeft van een ordinaire groote naaynaald, om 't fugtgat in 'c pennetje te maaken, als dan blaart men daar door , om te zien of dezelve wel lugt heeft; dan legt men ze te droogen; droog zynde, moet men dezelve wederom probeeren, zonder verzuim, of dezelve wel lugt hebben.

Want geen lugt hebbende, zoude dezelve netferwaards flaan> en alzoo blind gaan.

A a Ah

Sluiten