Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<-«)

Dan zet men de Buis in 'tlugtgat, en boven op 't hoofd van de Buis houd men een klein plankje,'t geen men de Zetter noemt, met een holte daar 't hoofd van de Buis gemakkelyk in fluit, 't welk men met Spaanfe Zeep fmeerr..

Danflaatmen met de houte klopper een egaale flag op 't plankje, 't welk de Buis in de Granaat doet ingaan.

Het hoofd van de Buis moet een goede duim boven uit de Granaat kyken.

De Buis in de Granaat wel fluitende, dat nergens in de rondte van 't lugtgat van de Granaat geen vuur kan bykoomen, vuld men 't noodtje van de Buis met Meelkruid, als dan dekt men 't hoofd met een dubbelde Ruit Schryf of Patroonpapier, en toegebonden met een draat gaaren, dog 't papier moet over de Bu:'s en lugtgac van de Granaat rykelyk overhangen.

Als dan knipt men dezelve in de rondte af, dog zoo, dat het meergemelde lugtgat bedekt blyft, dan weri het hoofd van de Buis tot over 't papier in 't volgende gedoopt:

Befte geraffineerde Harpuis 4 deelen.

Geel Wasch 1 deel. Ongel . $ deel. of Oly, alles gefmolten.

De Papiere Granaaten vuld men maar half vol met Kcoren of ordinair Canon - Kruid , dan draait men de Buis in 't lugtgat, die men bevoorens in een weinig warme Lym doopt; men handeld vervolgens daar meede als met de Yzeren, met dat onderfcheid , van in geen gefmolten Tuig te doopen , en men plakt 't papier, 't welk ever de Buis hangt, met ltyffel rondom 't lugtgat van de Papiere Granaaten.

' VAÊ

Sluiten