Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. ?

Wil ik dat immer hier gefchied'.

colyn.

Hoe, mag ik dan .?

martyn.

Ik wil ook niet

Dat gy zult fpreeken.

colyn.

Niet te fpreeken > Of niet te zingen! wel..

martyn.

Neen, neen; Ik heb jou hier voor 't werk alleen.

colyn, zingende.. Aan 't werk, aan 't werk, met nieuwe lusten. M a r t y n.

Maar hoor dien fchurk een»! Welke ttreeken! Hy fpot met my voor myn gezicht.

fanchette, ftH tegen Colyn. Zwyg ftü toch.

martyn, tegen Colyn, zonder Fanchette gehoord te hebben.

Wat heb je al verricht Terwyl ik uit was om myn zaaken? Is Simons oxhoofd al gedaan, En t'huis gebragt? doe 't my verftaan. colyn.

Gy kryg: het naast weer, om te maaken.

A 4 MAR-

Sluiten