Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. i?

Hoe wy 't liet beste aan zullen leggen, Om faam te trouwen. Wat gedaan ?

COLY N.

Wel hoe! ben jy daarmee belaèn? Wy zullen doen als nndren deedeu. Ik vind in 't minst geen zwarigheden,

In zoo'n natuurelyke zaak.

FAN C HE T TE.

Maar onze baas zal, van zyn leven, Tot onze trouw, zyn Hem niet geevcn.

COLYN.

Heeft hy op u zo veel gebied, Dat hy moet Memmen in het trouwen, Of't huwelyk kan tegenhouénT

Wat. droes, hy heeft de rechten niet Op u, van vader of van moeder!

FANCHETTE.

AU' wat gy voorgeeft is zeer goed,

Maar hy, hy heeft my opgevoed, En was aanhoudend myn behoeder

Sints ik myne ouderen verloor. Ik durf hem geenszins te",enltreeven. c OLYN.

Kom, kom! vrees jy maar. nergens voor. Lr.at jy me maar eens met hem leeven. Ik zal hem fpreeken.

ü L FAN'

Sluiten