Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IQ

DE KUIPER,

En dan zou 't hier niet vreedzaam zyn. Vaar wel, vaar wel.

COLYN.

Vaar wel, myn leven! Maar, eer gy gaat, laat me eerst een'kusch Op uw lief, poeslig handje, geeven.

FANCHETTE.

Denk liever op uw werk, flus, flus.

Zy vertrekt.

COLYN.

Wat heeft die meid bekoorlykheden! Hoe wel is nu myn hart te vreden!

VIERDE T O O N E E L.

COL Y N.

ARIA.

Vaak gevoelt myn harte Iets vreemds 't geen ik niet ken, Daar 'k by Fanchette ben: Maar dan treft me fmarte, Als 'k niet met haar, den gantfehen dag.

Van liefde fpreeken mag. Wat kan ons meer behaagen, Dan een beminnelyk gelaat? Al ziet men *t alle dagen,

Nooit is "t oog 'er van verzaad. Door, by eene uitgeleezen, Te weezeii, Is 't of ons hart aanhoudend (laat Van vreugd, die nietj te boven gaat. Vaak gevoelt ens,

vr w.

Sluiten