Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 2/

Zo jy het flechts durft waagen, om Fanchette ooit weder aan te fpreeken, Dan zei je 't zien. Onthou 't.

colyn.

Kom, kom.

DUO.

martyn. C o l y Nj

Zwyg,zeg ik, zwyg eer jymyn' Hoe'. dreigt ge my? wd jy me

toorn ontbrand, liaan... Vrees de kracht van dceze hand. Tas oP. Vang zulks nietaan.

colyn.

Nu ,bras, tot weerziens, 'k zeg u heden Nog geen vaarwel; jy zult misfehien In 't kort my hier wel wederzien. En zo gy dan dezelfde reden Nog vol houd, en op die manier My... 'k groet u.baas.

Hy gaat zingende binnen.

martyn.

Goed. Kom maar hier.

ZESDE T O O N E E L. martyn, alleen. Die fchurk!... Dan zo »k 'er wel oplette, Zou'k denken uit zyn lagchery, En zyn gezing en fpotterny,

Dat

Sluiten