Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SO DE KUITER,

FANCHETTE. 'kLieg waarelyk niet. Vraag het vry.

MARTYN, op een' zacht en toon. Fanchette,kom, hoor eens nanr my. En wees in 't minste niet te onvreden. Al wat ik voor jou deed, tot heden , Is, in alle opzirhte, anders niet, Dan enkel tot jou best gefchied. Ik heb Colyn de zak gegeeven En joeg hem zo den winkel uit. Hy is een lichtmis en een guit, In alle fchelmery bedreeven. Beloof me vast dat jy voortaan Nooit weêr dien fchurk te woord zult (laan.

FANCHETTE.

Deed gy Colyn van hier vertrekken ?

Waarom toch?,, wat heeft hy misdaan? MARTYN. Wat? hoor, ik zal het jou ontdekken:

Voor eerst is hy te jong voor my;

En dan,ten anderen,is hy, Zo dra ik flechts myn' rng durf keeren,

Al te voortvaarende; en, wanneer

Ik op den winkel ben, te zeer Nalaatende,naar myn begeeren.

In 't kort: ik heb in hem geen' zin.

fan-

Sluiten