Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<S DE KUIPER,

MARTYN

Ja, 'tzal 'er beter zyn dan hier,

Om fpoediger in myne zaaken

Te flaagen, en een eind' te maaken. Ik zal me reppen, opdat ik Weêr hier ben in een oogenblik,

Om een halfuurtje in jou byweezen Te flyten, daar 'k met een' dan aan Die kuip wat kan aan 't werken gaan.

Streelt jou zulks niet? zeg, uitgeleezen?

FANCHETTE.

6 Ja.

Ter zyde. 'k Denk zeker dat Colyn Intusfchen dan wel hier zal zyn. MARTYN, ter zyde. Ja, zegt ze \ 't fchaap kan haar gepeinzen , Kaar'tfchynt, onmooglyk meer ontveinzen. Overluid. Zoek inidlerwyl dan, lieve meid! Terwyl ik weg ben, bezigheid. Schik jy den winkel wat ter degen. Wil ook de fpaanders wat aanveegen,

En leg 't gereedfchap daar 't behoort. Jy moet jou vroeg huishoudlyk voegen, Dat geeft in 't huwlyk veel genoegen.

FAN-

Sluiten