Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 39

FANCHETTE.

Hy's achter, eer.e reekning fchryven.

COLYN.

Zeer goed, dan hebben wy den tyd Om 't eene en andre te overleggen. Fanchette, ik heb u veel te zeggen.

F ANC HETTE.

En ik ben bly dat gy hier zyt.

COLYN.

Maar zou hy ons niet kunnen hooren? Jaloerfchen zyn (leeds fyn van ooren.

FANCHETTE.

Neen, vrees maar niet; het heeft geen nood. Zyn kamer legt al te afgezonderd; Ook nadert hy juist als of 't dondert.

Zyn (lappen zyn als (lukken lood. Dus kunnen wy gemaklyk weeten Wanneer hy komt. Heb je al gegeeten?

COLYN.

'k Dacht heel' iets anders.

FANCHETTE.

Daar, Colyn; Daar hebje een koek en een vies wyn.?k Heb die van Griet vereerd gekreegen. Laat ons ze eens proeven.

COLYN.

Welk een zegen!

C 4

Sluiten