Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. si DERTIENDE T O O N E E L.

MARTYN,/» den kuip, FANCHETTE, COLYN. C O L Y N.

Fanchette, is hy hier op den winkel?

FANCHETTE.

Hy 's in den kuip.

MARTYN.

'k Heb wel gedaan, Dat ik Colyn, dien luijen kinkel,

In 't eind'' heb uit myn huis doen gaan.

FANCHETTE.

Waar is uw oom? zal hy hier komen?

COLYN.

Ia, ja, hy volgt me, wil niet fchroomen. Hy zal hier zyn, op't oogenblik.

MARTYN.

Ik zal hem waarlyk wel beletten Een'voet weêr in dit huis te zetten.

Fanchett', gy fchynt niet in uw' fchik. Vertel my eene of andre zaaken

Van 't geen gy weet dat is gefchied. Daar 'k dezen kuip vast af zal maaken.

FANC HETTE.

Ik ken een nieuw — een heel mooi lied, Maar 'k durf 't niet zingen.

D 2 MAR-

Sluiten