Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

54 DE KUIPER,

FANCHETTE, verder vervolgende. Hier ftreelt Lubyn zich ongemeen, Daar 't lot hem zo gewenscht doet flaagen ;

Doch met d^en bandkusch niet te vreên, Beftaat hy nog iets meer te waagen : Hy kuscht, Azx de nude al yvr:g werkt, Zyn meisje, zonder dat hy 't merkt. Werk jy maar enz. By het herhaalen van Werk jy maar &c. fleekt Martyn zyn hoofd uit den knip Hy ziet Colyn bezig Fanchette te omhelzen. MARTYN.

Wel duivels! wat of dit beduid ? Zeg, fchurk! wat jou in huis deed dringen? Spreek op.

COLYN, hem nadoende. Vaar dan maar voord met zingen.

MARTYN.

Ik zal jou zingen, looze guit! VEERTIENDE T O O N E E L.

SERVAAS, MARTYN, FANCHETTE, COLYN. SERVAAS.

Vi e maakt hier zulk geweld , myn vrinden? Zegt my toch wat u zo veritoort?

MARTYN.

Hoe zal ik my gewroken vinden!

Och!

Sluiten