Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZANGSPEL. 59

Dat niet pleizierig is te draagen.

Kom, vrind, kom twisten wynictmeer, Hernieuwen we onze vrindfchap weer,

Daar ik veranderd ben van zinnen.

SERVAAS.

Stemt ge in het huwlyk? ja? of neen?

MARTYN.

Ja, 'k flem 'er in, en ben te vreên. Een zottemy niet te beginnen Doetmy thans honderd kroonen winnen. Die wysheid krygt tot dezen prys Word gautsch niet tot zyn fchade wys.

VTFTIENEE en LAATSTE TOONEEL.

DE VOORIGEN, SEP. SEP.

"Wat droes, Martyn, is dit my tellen?

Een' man, als ik, van dat facfoen,

Die fchande en onèVr aan te doen, Van hem zo onheusch bloot te (tellen

Dat hy twee pinten , heel alleen, Moet, als een dronkaart, binnen zwelgen,

Eu in een herberg? geef me reêu Wat de oorzaak is?

MARTYN.

Wil jou niet belgen.

Wy

Sluiten