Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

6o DE KUIPER,

Wy zullen faam, op 'c oogeriblik Om ze uit te drinken , heen gaan flappen. Heb jy ze reeds al in doen tappen?

SEP.

Hoe! in doen tappen?... 'k Denk dat ik Ze reeds naar binnen heb doen loopen.

MARTYN.

Wy zullen een paar audren koopen.

SEP.

Ja, maar 't zal voor jou reekning zyn,

MARTYN.

Ja,vast. 'k Tel op geen flesje wyn, Nu 'k honderd kroonen heb gewonnen.

SERVAAS.

Dat's goed. 'kDen meê van de party.

SEP.

Wel, daar 't zo uitkomt, zouden wy Voor al dat geld wyn ueemen konnen. 'k Zal zeggen...

MARTYN.

Neen, dat zal niet gaan.

SERVAAS.

Wil vader Sep niet wederhouên. Laat op my, vry maar alles liaan.

MARTYN.

*t Is wel...

SERVAAS.

Nu, kinders! morgen trouwen.

BEURT-

Sluiten