Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(* >

proviiioneele Ordres op de Exercitiën van de Artillerie in parade, is vaftgefteld ; en "zullengeen Vaandel Pelotton formeeren.

Art. III. Van het formeeren van een Battaillon in Battaille,

Dit zal gefchieden zöo als voorgefchreeven is, by Art. III. van de veranderingen in het Reglement van de Infanterie; en moet geobferveerd werden, dat als twee of meer Compagnien te zamen exerceeren, en het Battaillon formeeren, het Battaillon in acht Pelottons moet worden verdeelt; als van twee Compagnien die te zamen exerceeren Detachementen zyrt uitgezonden, doch dat het Corps meer als een honderd en "vier en' veertig Man fterk is, zal, als dezelve een Battaillon formeeren, het zelve verdeelt zyn in zes Pelottons; wanneer ée'ne Compagnie exerceerd , of dat van twee Compagnien die te zamen exerceeren , geen honderd vier en veertig Man onder liet Geweer zyn, zal, als het Battaillon gefbrmeer-d word, het zelve in vier Pelottons worden afgedcelt; zoo als ook wanneer van eene Compagnie, meer als een en tachtig Man te zaamen exerceeren; als tachtig of minder Manfchappen, te zaamen exerceeren, zullen zy in twee Pelottons worden afgedeelt; cn als maar zes" en dertig Man, of een kleinder Detachement exerceert, zal het zeiver maar één Pelotton formeeren.

De Bombardiers zullen worden geplaatft, als twee Compagnien te zamen exerceeren, zes achter het vyfde Pelotton, negen in het eerfte Gelid, te weeten , één aan den rechter Vleugel van ieder Pelotton, en één aan den linker Vleugel van het achtfte Pelotton, één achter het eerfte , één achter het derde, één achter het vierde, één achter het zevende, en één achter het achtfte Pelotton; één aan den rechter, en één aan den linker Vleugel van het tweede, en één aan den rechter, en één aan den linker Vleugel van het derde' Gelid; en wanneer ééne Compagnie exerceerd, zullen Vyf Bombardiers i'h het eerfte Gelid ftaan, te weeten , 'één aan den rechter Vleugel van ieder êèt vier Pc

lot-

Sluiten