Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£el, van den linker Vleugel, of uitliet midden, by het XII. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art.XII. Vande differente Mar schen.

Hier omtrent zal alles geobferveerd worden, wat voorgefchreeven is in het XIX. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art. XIII. Van de Chargeeringe met effen en oneffen Pelottons, zoo stilstaande als in het retireeren.

Men zal hier omtrent obferveeren het geen voorgefchreeven is, in het XXIII. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Art. XIV. Verandering omtrent het Byt reeden op het Commando Hak.

Hier omtrent moet geobferveerd worden, het geene voorgefchreeven is by het XXIV. Art. van de bovengemelde Veranderingen.

Gedaan in 's Gravenhage den 24 Maart 1791.

C Was getekent)

W. Pr. v. Orange.

(Lager ftond")

c\ os Ter Ordonnantie van ZYNE

J HOOGHEID.

By indispofitie van den Geheim-Secretaris.

(Gecontrafigneert)

J. de Khmer..

Sluiten