Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C i* )

zij nu tijd noch lust hadden: daer zij in hunne jeugd zeer gemakkelijk den grond konden gelegd hebben — zij beklaegden zich dat verlies,en zagen nu veel te laet, welken nadeeligen invloed de lichtvaerdige verkwisting van het vermogen, in jonge jaren, op hunne omftandigheden had. — Overtuigd derhalven van de onkunde des geringen burgers,al* leen ontftaende uit gebrek, aen kennis in de eerfte kundigheden; aengemoedigd door het voorbeeld van brave menfchenvrienden, ondernam ik het aen deeze plaets een departement te vestigen van het Inftituut, te Bodegraven opgericht, waer vit kinderen van minvermogende ouders in het fpeL Ier, kezen, fchrijven en rekenen, onderweezen worden. Maer weinigen begunstigden mijn oogmerk , omdat er omtrend deze inrigting zeer veele vooroordeelen .plaets hadden — vooroordeelen , welke zelf door anderen, wier pligt het veel eer was dezelve uitteroeijen, als geroepen, om het menschdom te verbeteren, aengekweekt werden. Ja de brave meesters, die zeer gaerne het onderwijs op zich genomen hadden, moesten verwijtingen horen,- en men tragte ons oogmerk geheel te verijdelen. Vergunt mij dat ik de voornaemlre deezer heerfchende vooroordeelen beftrijde, en derzelver verkeerdheid en fchadeüjkheid aan wijze.

II.

Sluiten