Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 6 )

„ meerd, en geene meerdere of andere Arbeidsloonen „ daarop te hebben gefield, dan die waarlyk ten " i".enl™ van"etgemeeneLandzyn verftrekt,en eeéne „ Matenaalen, of geleverde Waaren, op voorfchreve „ Rekening te hebben gebragt, dan die met 'erdaad,

■ „ ten behoeve van den Lande alleenlyk zyn o-de„ verd; en dat alles ten meesten nutte en menage „ voor hetgemeene Land; zonder, ter zaake voer„ lclireeven, meerder, dan ik gewoon ben aan Parti„ cuhercn in Rekening te brengen, of de cotirsfen

. „ der pryfen alhier in den Hage zyn, te hebben ge„ declareerd; bereid zyn de alle hetzelve, des "-ere-

" STree? wordcnde •> allen tyde metiblemneden „ .bede te bevestigen .

Art. 8.

Eindelyk zullen dezelve Meesters en Werkbaazen, beïuvens de Leveranciers, zich ,met hunne Knegts,moeten

SnmP nyee^n' T ^heerin^ e» g^ruik^BrSdlpiuten, en andere Brandgereedfchappen; zoo by het proneeren van dezelve als ten tyde van Brand, op of Z vP JCt Hof',co"fo™ «et by beide de Kamérs van r" .^egenwoordigend Lichaam gearresteerd Brand-

f^T^llllTvF- dS °rganifatie dooi> de ConiI^fie Aan loczicht en Politie daar aan te geven.

Art. 9.

teloLtltZZnP0'Ztente achterv°lgen, en voortsalles • SiS^w? • ! g°ed e" getro"wMeefter of Leverancier

van de Werken, worden dezelve Meesters en Leveranciers gehouden, den nagemekien Eed op deeze Inftru ieaan handen van de Commisfie van Toezicht en Politie'afte-

„ Ik beloof en zweer de post als Werkbaas Yof „ Leverancier) der Gebouwen,gehoorende onder de " i v Ciie,uV?Jnè! Comffiisfie van Toezicht en Po„ ntie der beide Kamers vaa het Vertegenwoordigend

„ Lichaam

Sluiten