Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XII

VOORREEDEN.

te benoemen, die de tooneelw erken onderzoeken.

Hy. Dat is onmooglyk: het een en ander middel kluisterd het ver [land en de vry» heid.

Zy. Dat wil zeggen, dat om de vryheid niet te kwetfen , men de zedekunde en /maak dooden, het lygeloof verlecvendigen , cn de Duivelaryen , die zoo veel kwaad veroorzaakt hebben, en die, in. derdaad de Meden waardig zyn , die hcii befchermden, verwekken moet.

Hy. Ach! wat kwaad hebben dan de duivelaryen gedaan'?

7->y- Zy hebben de voorderingen der verlichting en fmaak vertraagd: maar ik herhaal het flechts in twee woorden. Zo er wczendlyk geen duivel is, waarom hem dan ten toonecle te voeren ? Zo hy er is,