Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JOH ANNA HAR VILLIE RS,

OF HET

SL ACHTO F FER

DER

ONKÜNDÉ en DWEEPERY.

Eens Franfche Nieumtyding*

Niets is gemeender, en meer medelydén waardig, dan, na verloop van verfcheidene eeuwen* dezelfde dwaalingen , in weerwil der werken eH wyze lesfen der wysbegeerte, die, in dien tusfehentyd, geblonken heeft, en die, noodzaakljk, die ongelukkige nieuwe voortbrenging verhinderen moest, weder te zien voortbrengen. Zodanig is nochchans het lot van het arme menschdom i een wel ontfangen verdichtzeJ, om dat het vreemd en buitengewoon is, word het comras der fchryvers, die, in het natevolgen, ilaagen willen. De algemeene geest, altydj het flachtoffer • onzer verkropping der hiemvigheeden, word bedorven, A en