Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 3 >

Johanna HarvUUers wierd gebooren in 1528, te Verberien, by Compiégne; haare moeder j in de konsc van fchenddaaden en gemeenmaking volmaakt, wydde haar, van hetoogen* blik haarer geboorte, met de voorfchriften en. plegtigheeden, in de toverboeken vervat, aan den duivel toe. want de tovenaars hadden gewoontens en gebruiken, zo als men er, zedert , door eene andere gekheid, van dc kinderen.aan de heiligen toetewyden, gehad heeft. (O

johanna wierd, volgens de inzigten van het vermomde wanlcliepzel, dat geoordeeld had, dat zy fchoon zou zyn, en het welk die tedere bloem wilde verflinden, opgevoed. Dit jonge flachtoffer eens misdaadigs bygeloofs had, naauwlyks , den ouderdom van Twaalf jasren bereikt, toen zy aan eenen gewaanden duivel wierd voorgefteid , die haar, in de gedaante, van een groot zwart man, van een voordeelig geftel, gelaarsd en gefpoord, even als een ruiter , vaardig , om het paard ie befleigen, te vooren kwam.

■r Deere