Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 14 >

waaren. Johanna, door haare moeder voorts geftooten, heeft er den drempel van bereikt; en het eerfte, voorwerp, dat zich aan haar verfchrikt oog vertoond , is de groote zwarte man, gelaarsd en gefpoort, aan welken zy, door onervarenheid, en eene altcblindc onderdanigheid aan de orders haarer moeder, trouw en gehoorzaamheid beloofd had.

In het midden van het hol is een fchooriteen , waarin de groote zwarte man , die by de byeenkomst voorzit, geplaatst is. Hy is op eene fchraag van 2 a 3 voeten verhee. ven. Eene enkelde lamp, in een' hoek van den fchoorfteen geplaatst, gaf een flaauw en flikkerend licht, dat niet, dan een zeer klein gedeelte der duisternis verciryft; de voorzitter is, aan zyne linkerzyde, verlicht, en aan zyne rechter, die. geheel en al, duister |s, is de plaats der poeders en Imeeren, in een verfchiet. gelyk aan de lamp- Hoe boers de werktuigen van een landmeisje ook weezen moogen, die van Johanna waaren onbevalliglyk aangedaan, door den reuk der garstige oly,

de