Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kt i5 >

dor fmeerenendraaikringen.vanden rooktabak die de dampkring befmettede. De voorzitter, ongetwyiteld, om de te outfangene minder te verfchrikkcn, had zyne menfchlyke gedaante behouden , en had over zyn zwart kleed, niets, dan eenen groten mantel van dezelfde kleur. Johanna , zo zy er van 011derrigt was geweest, had hem moeten bedanken voor die bevalligheid, want, gevvoonlyk, zat hy onder de gedaante van eenen grooten bok, haairig over zyn geheele lyf, en* zommige keeren, onder de gedaante van eenen dikken waterhond, voor.

De zitting is door eene redevoering aan de tegenwoordig zynde, cn op twee evengelyke ryen, ter regter- en lir.kerzyde, gerangfehikt 'en geopend. De redenaar ontwikkeld de voordeelen eener vermaatfehapping, die aan • elk haarer leden de vryheid , van. alles te 'doen, wat hem behaagd,, verzekerd; de noodzaaklykheid, van zich, zo veel mooglyk, met de natuur, te vertoenen, door zich aan het vermaak der zinnes , het welk haare eer

te*