Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Kt *5 >

De nieuwe getrouwden verlieten Verberien met, dan eer.igen tyd na hun huweljk, en , iu dien tusfchentyd, had Johanna Harviliers de nieuwsgierigheid , van te bcpioeven , of de poeders, die de zwarte man haar liadgegeeven, inderdaad, ' de eigenfchappen , die hy hen toefchieef, bezaaien; zy haaste zich, dan,'om er, op een dorp, onder de bailluagie van Senlis, naby Ve-berien, de proef van te neemcn. De poeders bragten niet dan een ongelukkig altezeeker uitwerkzcl voort. De onvoorzigtige.had zelve niet gedagt, om zich te verbergen; zy wierd by den bailliuw van Senlis aangeklaagd , die haar in de gevangenis deed zetten. Men begon hagr regtsgeding, men ondervroeg haar omtrend de bezwaaren, teegen haar ingebragt; Johanna , noch nieuwelinge iu de konst van liegen , bekende alles, met de grootfte openhartigheid; hy befloot uit die gulhartige belydenisfen, dat haare moeder alleen de oorzaak van haar bederf was geweest. De moeder wierd gevat, en in de gevangenis van Senlis opgeflooten.

C4 MCtt