Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

•C 62 >

alleen het kwaad , dat gy vreest, kan vermeerderen , terwyl uwe onverfchilligheid het éenige 'jaaren zal verfchuiven , en wat kan het ons verfcheelen, als wy er niet meer zullen zyn?

de Kooning.

Wie zal [my verzeekeren , dat deeze zaaken gaan zullen, zoo als gy zegt, fchoone marquifinne?

de Begunstigde enz.

De fmaak des volks voor de ydelheeden en deszelfs diepe flaap.

de Kooning.

- "Maar zou men niet, het werk beftaan laatende, de fchryvers , bedektelyk, in de bastielje kunnen zetten?

de Begunstigde enz.

Ja: om het oogenblik der omwenteling te verhaasten, dat in het verfchiet naaderd,