Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ ff *>

drjpjeD ; maar ik heb groote vrees, dat hot kïi Mie zeertje van die twee oogen dsar niet K-eter Haagt, dan het gevoelen van Descart.s. rm myn gebied te eeniger tyd, cmte. kceren.

de Begunstigde crz. (haare lieve hand onder des verste» kin brengende.)

Gy ziet de zaaken byzonder in. Als men wel gedaan heeft, moet men niet voor , noch achterwaards, omzien . > .

de Kooning.

Gy hebt gelyk, myne engelin: het is beeter, op dit oogenblik, voor zich te zien, op die oogen , die ons zo veele gekheeden doen begaan, (hier veranderd het tooneel. 'j De erkeniykheid maakt welleevend : de vorst doed zich, zoo duur mooglyk e betaalen ; de vreede is geteekend. en men fcheid, de eene om zich te kleeden, de ander om te gaan jaagen.

F 4 Be-