Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 74 >

Besluit, De Leeden der weetkring, die, al beevende, den uitflag van dit blyfpel af" wagteden, door Thierry onderrigt * koomert hunne voorfpraak en beminuelyke befchermfler der kunsten te voet vallen. Het begon-

■ ne gebouw word afgewerkt, en het is aan de geneezing van twee oogen, het is aan den geleerden Jaucourt, dat wy die weldaad verfchuldigt zyn. (l)

CO Het is uit zynen eigenen mond, dat ik deeze byzonderheid heb: ik was zyn Secretaris, en zestien jaaren oud , toen, hy het my verhaalde.

BAU-