Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 75 > B A U D O U I N,

i

OF DE

WONDERBsUtRLTKE BEEKEft, Een waar Vertekel.

In liet welk «en bewyst, dat eene helft nooit eën geheel waardig is.

en oud ópperleermecster der hooge fchoole te Parys» genaamd Baudouin, reisde van St. Quentin naar Dyon. Hy nam zynen weg door Verberien; hy was te paard, zeedert de Apostelen van Jezus Christus dj zeedige muilezels of de noch veel zediger gewoonte van te voet te gaan, verlaaten hadden, cn de gelukkige dienaars der kerk een fchoon paard op Hal hielden, en een lief Nichtje in de keuken. Deeze dan reisde te paard, van zynen knegt verzeld : deeze nieuwe drievuldigheid vond

zich,